Dik,Bilal

This post was written by admin on November 9, 2010
Posted Under: Parasitologists,World Parasitologists
Dik,Bilal
E-mail Address:
Place of work: Parasitology Dep,Vet Fac,Selcuk Uni,Konya,Turkey
Field of study: Lice
Website:
Year of taking PhD degree:
Year of taking MSc(M.S.P.H.) degree:
University position:
CV:
Phone number:

Curriculum Vitae(Resume)

Personal information:

Date of Birth:   March 31 th, 1958

Fax number:  +90 03322232736

Place of Birth: Karaman-TURKEY

Marital status: Married

Contact address:

- Parasitology Department, Faculty of Veterinary Medicine, Selcuk University, Konya-  TURKEY

Academic education:

-D.V.M. 1981, Ankara University, Ankara

Thesis / Dissertations:

-PhD thesis title: Dik, B. (1992): Konya ve çevresinde bulunan Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türleri.

Membership in societies:

1- Turkish Society of Parasitology

2- Turkish Society of Hydatidology

3- International Society of Phthirapterists

Current position:

- Professeur, Academic stuff, lecturer in Selcuk University Veterinary Faculty, Department of Parasitology, Konya-Turkye

Work experiences:

Research interests:

Culicoides; faunistic, vector species; myiasis; Phthiraptera

Research projects:

1. Konya ve çevresinde bulunan Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türleri. TÜBİTAK (Project No: VHAG-730), 1989.

2. Adana, İçel ve Antalya yörelerinde bulunan Culicoides türlerinin tespiti üzerine araştırmalar,  Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Project No: 92/011.

3. Konya yöresi sığırlarında Theileriosis’in yayılışı ve vektör kenelerin tespiti. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF, Project No: 93-066.

4. Konya Yöresi Koyunlarında Akciğer Kıl Kurtlarının Yayılışı. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Project No: 94-023.

5. Ege bölgesi Culicoides türlerinin tespiti üzerine araştırmalar. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Project No: 94-025.

6. Konya Yöresindeki Koyunlarda  Babesia  Ovis’in  ELİSA  İle Teşhisi. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Project No: 94-083.

7. Konya Yöresindeki Oribatidae Türleri ve Mevsimsel Aktivitelerinin Tespiti TÜBİTAK (Project No: VHAG-984).

8. Konya  Yöresi  Koyunlarında Mide-Bağırsak Nematodlarının Yayılışı ve Mevsimsel Dağılımları. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (Project No: TAGEM-HSA-06-P-20).

9. Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan koyunlarda İndirekt Fluoresan Antikor Testi (İFAT) ile toksoplasmosis araştırması, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Project No: TAGEM/HS/97/10/04/0011.

10. Koyunlarda Kistik Ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) ile Teşhisi. Selçuk Üniversitesi (Veteriner) Araştırma Fonu (SÜVF ), Project No:  96/120.

11. Koyunlarda Kistik Ekinokokkozun tedavisinde ultrasonografi rehberliğinde uygulanan perkütan drenaj yönteminin kullanılışı. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF) Project No: 96/135.

12. Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan koyunlarda İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) testi ile toxoplasmosis araştırması. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (Project No: TAGEM-HSA-97-10-04-0011).

13. Konya sokak köpeklerinde Toxoplasma gondii’ nin Sabin Feldman Boya Testi, İndirekt Fluoresan Antikor Testi ve Modifiye Aglutinasyon Testi ile seroprevalansı. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Project No: 97/064.

14. Konya yöresi keçilerinde Babesia ovis’in IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testi ile teşhisi. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Project No: 99/016.


15. Konya yöresi keçilerinde Toxoplasma gondii’ nin IHA (İndirekt Hemaglutinasyon) ve IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testleri ile seroprevalansı. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu (SÜAF), Project No: 99/017.

16. Konya Yöresinde Culicoides Türlerinin Üreme Yerleri Üzerine Araştırmalar, Selçuk Üniv. Araştırma Fonu (SABE)- Project No: 2001/007.

17. Culicoides Türlerinin Üreme yerleri Üzerine Araştırmalar. Selçuk Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)-Project No: 2004/111.

18. Konya Yöresinde Culicoides Türlerinin Larva ve Pupalarının Üreme Yerlerinde Vertikal Dağılımları Üzerine Araştırmalar. Selçuk Üniv. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP), Project No: 2004/112.

19. İç ve İç Batı Anadolu’da Koyunlarda Mavi Dil Virus (MDV) Enfeksiyonu’nun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması ve Vektör Culicoides Türlerinin Belirlenmesi Tübitak: Project No: 106 O 456.

20. Güney ve Batı Anadolu Culicoides türlerinin saptanması, vektörlük durumlarının belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi BAP: Project No:  08401068).

21. Bovine Ephemeral Fever (BEF, 3 gün hastalığı) enfeksiyonu için aşı geliştirilmesi (TAGEM).

22. Dik, B. (1996) Ege Bölgesi Culicoides (Diptera:Ceratopogonidae) Türlerinin Tesbiti. , T. Parazitol. Derg., 20 (1), pp.  131-137.

Research visits:

University of Louis Pasteur, Faculty of Medicine, Departe-ment of Parasitology (1989-two months)

Workshop attendance:

Publications (Journals):

1. Dik, B., Gülbahçe, S. (1988) Albendazol’un koyunlardaki mide-barsak nematodları, Dictyocaulus filaria ve Moniezia  türlerine karşı etkisi, S. Ü. Vet. Fak. Derg., 4 (1), pp.       309-315.


2. Cantoray, R., Dik, B. (1988) Bayticol pour-on’un keneler  üzerine  etkisiyle  ilgili saha çalışmaları, S.Ü.Vet.Fak.Derg., 4 (1),pp.  279-284.


3. Dik, B., Güçlü, F., Gülbahçe, S., Cantoray, R.(1988) Konya  yöresi  tavuklarında  nematod  ve  cestodların   yayılışı üzerine araştırmalar, S. Ü. Vet. Fak. Derg., 4 (1),pp.     269-278.


4. Dik, B. (1988-1989) Culicoides (Diptera:Ceratopogonidae) soyuna  bağlı  sineklerin  tıbbi önemleri, Elazığ Bölgesi Vet. Hek. Odası Derg., 3-4 (1-2-3),pp. 33-40.


5. Cantoray, R., Dik, B., Gülbahçe, S. (1990)  Konya’da dört köpekte saptanan Dirofilaria immitis (Leidy,1856) olgusu, Veterinarium., 1 (2),pp. 32–34.


6. Dik, B. (1992)  Çiğ veya az pişmiş sığır etlerinde Tenya tehlikesi, Panzehir., pp. 21.25.


7. Dik, B., Dinçer, Ş. (1992) Konya  ve  çevresinde bulunan Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae)  türleri, Doğa Türk Vet. Hay. Derg., 16 (2), pp. 199-215.


8. Handemir, E., Dik, B. (1992) Ektoparazit mücadelesinde sentetik pretroidler, T.Parazitol. Derg.,16 (3-4), pp. 133-141.


9. Dik, B., Cantoray, R., Gülbahçe,S.(1992)  1986-1990 yılları arasında Konya  Devlet  Hastanesine  başvuran  hastalarda kist hidatik olguları, T..Parazitol.Derg.,16 (2), pp. 11-15.


10. Dik, B., Cantoray, R., Handemir, E. (1992)  Konya  Et  ve Balık  Kurumu  Kombinasında  kesilen  küçük  ve  büyükbaş hayvanlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi,  T. Parazitol. Derg., 16 (3-4), pp. 91-99.


11. Dik, B., Başoğlu, A., Kaya, M.(1992) Köpeklerde Dirofilaria immitis’in sağıtımında Levamizol ve İvermectin’in etkileri, S. Ü. Vet. Fak. Derg., 8 (2), pp.  48-50.


12. Eksen, M., Durgun, Z., Dik, B., Keskin, E.(1992)  Dirofilaria immitis ile enfekte  köpeklerde  tedavinin  hematolojik  değerler üzerine etkisi, S. Ü. Vet. Fak. Derg., 8 (2), pp. 51-54.


13. Dik, B., Sevinç, F., Güneği, H.B.(1993) Konya Et ve Balık Kurumu Kombinasında kesilen koyunlarda akciğer kıl  kurtlarının  yayılışı, Türk Vet. Hek. Derg., 5 (1), pp. 39-42.


14. Dik, B. (1993) Adana,İçel ve Antalya yörelerinde bulunan Culicoides Latreille, 1809 (Diptera:Ceratopogonidae) türlerinin tesbiti, Türk Vet. Hek. Derg., 5 (2), pp. 48-55.


15. Başoğlu, A., Dik, B. (1993)  Fibrillation  Auriculaire et Bloc Auriculoventriculaire (2 e degre) dans le cas  de la Dirofilariose Canine, Hayv. Araş. Derg., 3 (2), pp. 103-104.


16. Dik, B. ( 1994 ) Toksoplasmoz ” Cumhuriyetin 70. yılına armağan; sayfa 58-68″,  Konya Sağlık Eğitim Enstitüsü Yayın No, 15, Günay Ofset-Konya.


17. Dik, B., Güçlü, F. (1995) Tavukların Paraziter Hastalıkları “VI.Hayvancılık ve Beslenme Sempozyumu’95, Tavuk Yetiştiriciliği ve Hastalıkları”, sayfa, pp.  277-290.


18. Güçlü,F., Dik, B., Ağaoğlu, M. (1995)  Bir kadında Fasciola hepatica’dan ileri gelen Fasciolasis olgusu,  T. Parazitol.  Derg., 19 (3), pp. 370-374.


19. Güçlü, F., Dik, B., Aydenizöz, M., Sevinç, F. (1995) Bir koyunda  bulunan  Parabronema  skrjabini  Rassowska, 1924  olgusu,  T. Parazitol.Derg., 19 (3), pp. 409-413.


20. Dik, B., Sevinç, F., Köse, M. (1995) Konya yöresi koyunlarında  akciğer  kıl kurtlarının  yayılışı, Veterinarium., 10 (1–2), pp. 79-81.


21. Dik, B., Stary, J., Güçlü, F., Cantoray, R., Gülbahçe, S. (1995)  Oribatid  mites (Acari: Oribatida ) from  Konya     province, Central  Anatolia, Turkey. T. Parazitol. Derg., 19 (4), pp. 592-596.


22. Dik, B. (1996) Ege Bölgesi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türlerinin Tesbiti,   T. Parazitol. Derg., 20 (1), pp. 131-137.


23. Tuncer, İ., Dik, B., Güçlü, F.,  Baysal, B.,  Özkan, F. (1996)  Bir  Çocukta  Sarcophaga sp. Larvalarından İleri Gelen Opthalmomyiasis Olgusu, T. Parazitol. Derg., 20 (2), pp.  229–231.


24. Yaman, M., Dik, B.(1996) Artropodlarla Mücadele Metodları I.Genetik Mücadele, T.Parazitol.Derg., 20 (3–4), pp.  505–513.


25. Güçlü, F., Dik, B., Kamburgil, K., Sevinç, F., Aytekin, A.,   Aydenizöz, M. (1996) Konya  Yöresi  Koyunlarında Mide-Bağırsak Nematodlarının Yayılışı ve Mevsimsel Dağılımları   Veterinarium., 7 (1-2), pp. 50-55.


26. Sevinç, F., Dik, B. (1996) Konya Yöresindeki  Koyunlarda  Babesia  Ovis’in  ELİSA  İle Teşhisi,  Vet. Bil. Derg., 12  (2), pp.  73-79.


27. Güçlü, F., Dik, B., Sevinç, F.,  Aydenizöz, M.(1996) Konya Yöresi Koyunlarında  Karaciğer Trematodlarının Mevsimsel Dağılımları, Hayv Araş Derg., 6 (1-2), pp.  45-48.


28. Yaman,M., Dik, B. (1997) Artropodlarla Mücadele Metodları II.Biyolojik Mücadele,  T.Parazitol.Derg., 21 (2), pp. 203-211.


29. Dik, B. (1997) Ceratopogonid’ler ve Parazitolojik Önemleri. “Parazitolojide Artropod Hastalıkları ve Vektörler”  Ed.M.Ali Özcel, N.Daldal, T. Parazitol. Derg. Yayın.,  13,  pp. 111–143.


30. Dik, B., Gülbahçe, S., Yaman, M. (1997) Praziquantel’in Doğal Enfekte Kuzularda Moniezia sp’ye Etkisi. Veterinarium., 8 (1-2), pp. 81-84.


31. Dik, B., Sevinç, F., Köse, M. (1998) Koyunlarda Kistik Ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) ile Teşhisi,  V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 20-22 Ekim 1998 Konya., pp.  224-229.


32. Kamburgil, K., Dik, B. (1998) Köpeklerde Visseral  Leishmaniosisin İndirekt Fluoresan Antikor Testi  (IFAT)  İle Tespiti, T. Parazitol.  Derg., 22 (4), pp. 348-353.


33. Handemir, E., Dik. B. (1998) Konya yöresi sığırlarında Theileriosis’in prevalansı ve vektörleri, Veterinarium., 9 (1), pp. 32–38.


34. Dik, B., Stary, J., Güçlü, F.,  Cantoray, R., Gülbahçe, S.   (1999) Konya Yöresi Oribatid Akar Türleri  (Acari: Oribatida) Mevsimsel Yoğunlukları ve Önemleri,  T. J. of Veterinary and Animal Sciences.,  23 ( 2), pp.  385–391.


35. Dik, B., Yaman, M., Köse, M., Gülbahçe, S. (1999) Konya’ da tavuklarda bulunan Mallophaga türleri, T. Paraziol. Derg.,  23  (3), pp. 327-330.


36. Sevinç F., Dik, B., Babür, C., Kamburgil, K., Uslu, U. (2000) Konya Sokak köpeklerinde Toxoplasma gondii’nin Sabin Feldman Boya testi, İndirekt Fluoresan Antikor testi ve Modifiye Aglutinasyon testi ile seroprevalansı, T. Parazitol Derg.,  24 (1), pp.  61–64.


37. Sevinç, F., Dik, B., Gökçen, A., Altınöz, F., Uslu, U. (2000) Konya yöresi keçilerinde Toxoplasma gondii’nin IHA (İndirekt Hemaglutinasyon) ve IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testleri ile seroprevalansı,  T. Parazitol Derg.,  24 (1), pp. 57–60.


38. Sevinç, F., Uslu, U., Dik, B., Gökçen, A., Altınöz, F. (2000) Konya yöresi keçilerinde Babesia ovis’in IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testi ile teşhisi,  T. Parazitol Derg., 24 (2), pp. 172-175.

39. Sevinç, F., Kamburgil, K., Dik, B., Güçlü, F., Aytekin, H (2000) Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan koyunlarda İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) testi ile toxoplasmosis araştırması, FÜ Sağlık Bil Derg., 14 (1), pp. 137–142.


40. Sevinç, F., Birdane, F.M., Sevinç, M., Dik, B., Altınöz, F. (2000) Konya yöresindeki sığırlarda Toxoplasma gondii’nin IHA (İndirekt Hemaglutinasyon) ve IFA (İndirekt Fluoresan Antikor) testleri ile seroprevalansı, T. Parazitol Derg,, 24 (2), pp.  176-179.


41. Dik, B. (2001) Coccidiosis’ de klinik belirtiler. “Coccidiosis” , Ed. Dinçer Ş,  Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın.,   17, pp. 57–66.


42. Altınöz, F., Dik, B. (2001) Bir tavşanın (Oryctolagus cuniculus) sekumunda bulunan Calliphora vicina  (Diptera:Calliphoridae) larvaları,  T. Parazitol. Derg., 25 (4), pp. 377-379.


43. Gökçen, A., Dik, B., Uslu U (2002) Deltamethrin’in doğal enfeste ratlarda (Rattus rattus) Polyplax serrata’ ya etkisi,  T. Parazitol.  Derg., 26 (1), pp. 64-66.


44. Tilki, N., Dik, B. (2003) Farklı renkteki ışıkların Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türlerinin yakalanmaları üzerine etkileri,  T. Parazitol .Derg., 27 (2), pp. 144-147.


45. Paksoy, Y., Odev, K., Sahin, M., Dik, B., Ergul, R., Arslan, A. (2003) Percutaneous sonographically guided treatment of hydatid cysts in sheep – Direct injection of mebendazole and albendazole, Journal Of Ultrasound In Medicine., 22 (8), pp.  797-803.


46. Aldemir, O .S., Dik, B. (2003) Koyunlardaki Sarcocystis türlerinin Random Amplified Polymorphic DNA-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RAPD_PCR) ile Teşhisi, Turkiye Parazitol. Derg., 27 (4), pp.  255-259.


47. Uslu, U., Dik, B. (2004) Konya yöresinde Culicoides türlerinin (Diptera: Ceratopogonidae) mevsimsel Dağılımları,  Vet. Bil. Derg., 20 (4), pp. 5-10.


48. Yazar, S., Dik, B., Yalçın, Ş., Demirtaş, F., Yaman, O., Öztürk, M., Şahin, İ (2005) Nosocomial Oral Myiasis by Sarcophaga sp.in Turkey,  Yonsei Med. J., 46 (3), pp. 431-434.


49. Dik, B. (2006) Erosive stomatitis in a white pelican (Pelecanus onocrotalus) caused by Piagetiella titan (Mallophaga: Menoponidae),  J. Vet. Med. B., 53, pp. 153–154.


50. Yaman, M., Dik, B. (2006) An inventory of the phlebotomine sandflies (Diptera: Psychodidae) found in the Turkish province of Konya,  Annals of Tropical Medicine and Parasitology., 100 (3), pp. 265–275.


51. Dik, B., Karatepe, M., Karatepe, B., Yağcı, Ş. (2006) Niğde yöresi Culicoides Latr, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) türleri,  Turkiye Parazitol. Derg.,  30 (2), pp.  121–124.


52. Dik, B., Uslu, U. (2006) Konya’da Halkalı sülünlerde (Phasianus colchicus) Cuclotogaster heterographus (Mallophaga: Lipeuridae) enfestasyonu,  Turkiye Parazitol. Derg., 30 (2), pp. 125-127.


53. Dik, B., Uslu, U. (2006) The first recording of Piagetiella titanPelecanus onocrotalus, Linneaus) in Turkey, Turkiye Parazitol. Derg., 30 (2), pp. 128–131. (Menoponidae: Mallophaga) on a white pelican .


54. Uslu, U., Dik, B. (2006) Bir koyunda çok sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) larvasından kaynaklanan Kavikol Myiasis olgusu,  Turkiye Parazitol. Derg., 30 (2), pp. 132–134.


55. Uslu, U., Dik, B. (2006) Prevalence and intensity of Oestrus ovis in Akkaraman sheep in the Konya region of Turkey,  Med. Vet. Entomol., 20, pp. 347–349.


56. Uslu, U., Dik, B. (2006) The vertical distribution of Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) larvae and pupae,  Med. Vet. Entomol., 20, pp. 350–352.


57. Dik, B., Ergül, R. (2006) Konya’daki Culicoides (Diptera:Ceratopogonidae) Türlerinin Gece Uçuş Aktiviteleri,  Turkiye Parazitol. Derg., 30 (3), pp.  213-216.


58. Dik, B., Uslu, U. (2006) Beyaz Leyleklerde (Ciconia ciconia Linnaeus, 1758) Görülen Mallophaga (Insecta) Türleri,  Turkiye Parazitol. Derg.,, 30 (3), pp. 220–225.


59. Dik, B. (2006) Mallophaga Species on Long-Legged Buzzards  (Buteo rufinus). New Records from Turkey, Türkiye Parazitol Derg., 30 (3), pp.  226–230.


60. Dik, B., Yagcı, Ş., Linton, Y-M. (2006) A review of species diversity and distribution of Culicoides Latreille, 1809 (Diptera.Ceratopogonidae) in Turkey,  J Nat Hist., 40 (32–34), pp. 1947–1967.


61. Dik, B., Uslu, U. (2007) Yeni Zelanda Tavşanlarında Sarkoptik Uyuzun Sağaltımında Ivermectin, Phoxim ve Propetamfos+Sipermetrin Kombinasyonunun Etkileri,  Vet Bilimler Derg., 22 (3-4), pp. 97-102.


62. Dik, B., Uslu, U. (2007) Strigiphilus strigis (Mallophaga: Philopteridae) in a Eurasian Eagle Owl (Bubo bubo interpositus) in Turkey,  Türkiye Parazitol Derg., 31 (1), pp. 69-71.


63.  Uslu, U., Dik, B. (2007) Description of breeding sites of Culicoides species  (Diptera: Ceratopogonidae) in Turkey, Parasite., 14, pp. 173–177.


64. Dik, B., Uslu, U. (2007) Haemodipsus Species Occurring on Hares (Lepus eurapeus,  L.):  Two New Species in Turkish Lice Fauna,  Türkiye Parazitol Derg., 31 (2), pp. 119-122.

65. Dik, B., Aydenizöz, Özkayhan, M. (2007) Mallophaga species on long-legged buzzards (Buteo rufinus) in Turkey,  Türkiye Parazitol Derg., 31 (4), pp. 298-301.


66. Dik, B., Uslu, U. (2008) Türkiye’de, Beyaz Pelikanlarda (Pelecanus onocrotalus, Linneaus)  Görülen Mallophaga Türleri, Türkiye Parazitol Derg., 32 (1), pp. , 71-76.


67. Aydenizöz, Özkayhan, M., Dik, B. (2008) Bir kuzuda Wohlfahrtia magnifica’dan (Diptera: Sarcophagidae) kaynaklanan gingival miyaz olgusu,  Türkiye Parazitol Derg., 32 (1), pp.  79–81.


68. Uslu, U., Dik, B., Gökçen, A. (2008) Ectoparasites of ground squirrel (Citellus citellus (L.)) in turkey,  Türkiye Parazitol Derg., 32 (2), pp. 142–145.


69.  Dik, B., Uslu, U. (2008) Türkiye’de, Konya yöresindeki yaban tavşanlarında (Lepus europaeus L.) bulunan Haemodipsus (Anoplura: Polyplacidae) türlerinin yaygınlığı,  Türkiye Parazitol Derg., 32 (2), pp. 146–148.


70.  Dik, B., Yamaç, E. (2008) Türkiye’de bir Kara Akbaba’da (Aegypius monachus L.) ilk Colpocephalum trachelioti (Amblycera: Menoponidae),  Türkiye Parazitol. Derg.,  32 (2), pp. 149–152.


71. Dik, B. (2008) Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi,  Konya Ticaret Borsası Dergisi., 11 (29), pp.  44–47.


72. Dik, B., Uslu, U. (2008) Flumethrin % 1 pour-on’un doğal enfeste sığırlardaki Ixodıd kenelere karşı tedavi edici ve kalıcı etkisi üzerine araştırmalar, Bornova Vet. Kont. Araş. Enst. Derg., 30 (44), pp. 1–6.


73. Dik, B., Kurt, M., Aydın, İ. (2008) Karadeniz bölgesi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) türleri üzerine bir araştırma,  Bornova Vet. Kont. Araş. Enst. Derg., 30 (44), pp. 23-26.


74. Dik, B. (2009) Et ve sakatatlarla insanlara bulaşan paraziter hastalıklar ve insan sağlığı açısından önemleri,  Konya Ticaret Borsası Dergisi., 11 (31), pp. 44–47.


75. Dik, B., Uslu, U. (2009) Konya Hayvanat Bahçesi’ndeki Kanatlı Hayvanlarda Görülen Çiğneyici Bit (Amblycera, Ischnocera) Türleri, Türkiye Parazitol. Derg., (33 (1), pp. 43 – 49.


76. Dik, B. (2009) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ile Mücadele,  Sorunlar ve Çözüm Önerileri,  Türk Veteriner Hekimleri Dergisi., 21 (1–2), pp. 73–77.


77. Dik, B. (2009) Türkiye’de, Çobanaldatanlarda (Caprimulgus europaeusMulcticola hypoleucus (Denny, 1842) (Phthiraptera: Ischnocera) Olgusu, Türkiye Parazitol Derg., 33 (3), pp. 212–214. L.)’da İlk


78. Dik, B., Uslu, U., Ekici, Ö., Işık, N. (2009) Türkiye’de, sığırcıklarda (Sturnus vulgaris, L.) görülen bit (Phthiraptera; Ischnocera Amblycera) türleri,  Türkiye Parazitol Derg., 33 (4), pp. 316–320.


79. Uslu, U., Dik, B. (2010) Chemical characteristics of breeding sites of Culicoides species (Diptera: Ceratopogonidae),  Veterinary Parasitology., 169, pp.  178–184.


80. Dik, B. (2010) Türkiye’de evcil ve yabani kanatlılarda görülen bit türleri,  Türkiye Parazitoloji Dergisi., 34 (1), pp. 55–60.


81. Dik, B., Yaman, M., Uslu, U. (2010) Hatay yöresi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Türleri, Kafkas Üniversitesi Vet Fak Derg., 16 (Suppl-B), pp.  255–258.


82. Dik, B., Şekercioğlu, C.H., Kirpik, M.A.,  Inak, S., Uslu, U. (2010) Chewing Lice (Phthiraptera) Species found on Turkish Shorebirds (Charadriiformes), Kafkas Üniversitesi Vet Fak Derg., 16 (5), pp. 867–874.


83. Dik, B. (2010) New records of chewing lice (Phthiraptera) from some bird species in Turkey, Türkiye Parazitol Derg (In press).


84. Dik, B., Kirpik, M.A.,  Şekercioğlu, C.H., Şaşmaz, Y. (2010) Chewing lice (Phthiraptera) occuring on songbirds (Passeriformes) in Kars, Turkey,  Türkiye Parazitol Derg(In press).

Papers presented in Symposiums or Congresses:

National Congress

1.  Hidatidoz, Yayılışı, önemi  ve  korunmada  alınması  gereken  tedbirler    “Koyun Yetiştiriciliği  ve  Hastalıkları Sempozyumu” , 11-12 Mayıs 1987,  Konya, Turkey.

2. İnsan ve evcil hayvanlarda toxoplasmosis. “Zoonozlar Sempozyumu” ,  24 Mayıs  1988 Konya, Turkey.

3. Konya ve Çevresinde Bulunan Culicoides Türleri Üzerine Araştırmalar. “6. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 26-29 Eylül 1989, İstanbul, Turkey.

4. Konya Et ve Balık Kurumu Kombinasında kesilen küçük ve büyükbaş hayvanlarda hidatidozun yayılışı ve ekonomik önemi.  “7. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 22-25 Ekim 1991 Girne, Kıbrıs.

5. 1986-1990 yılları arasında Konya  Devlet  Hastanesine  başvuran  hastalarda kist hidatik olguları. “7. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 22-25 Ekim 1991 Girne, Kıbrıs

6.   Adana, İçel ve Antalya yörelerinde bulunan Culicoides Latreille, 1908 (Diptera:Ceratopogonidae) türlerinin tesbiti. “8. Ulusal Prazitoloji Kongresi”, 7-10 Eylül 1993, Trabzon, Turkey.

7. Toksoplasmoz, “Halk Sağlığı Sempozyumu”, 12-15 Mayıs 1994, Muğla, Turkey.

8. Tavukların Paraziter Hastalıkları. “VI. Hayvancılık ve Beslenme Sempozyumu 95-Tavuk Yetiştiriciliği ve Hastalıkları”, 23-25 Ekim 1995, Konya, Turkey.

9. Konya Yöresi Oribatid Akar (Acari: Oribatida) Türlerinin Tespiti. “9. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 24-27 Ekim 1995, Antalya, Turkey.

10.   Bir Çocukta Sarcophaga sp. Larvalarından İleri Gelen Opthalmomyiasis Olgusu. “9. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 24-27 Ekim 1995, Antalya, Turkey.

11.   Ege Bölgesi Culicoides (Diptera:Ceratopogonidae) Türlerinin Tesbiti. “9. Ulusal Parazitoloji Kongresi”, 24-27 Ekim 1995, Antalya.

12. Et ve Sakatat ile Bulaşan Paraziter Hastalıklar. “Mezbahalar ve Halk Sağlığı Paneli”, 21 Nisan 1996, Konya, Turkey.

13. Konya Yöresi Oribatid Akar Türleri (Acari: Oribatida) Mevsimsel Yoğunlukları ve Önemleri. “ 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi “, 8-12 Eylül 1997, Ankara, Turkey.

14. Ceratopogonid’ler ve Parazitolojik Önemleri. “Parazitolojide Artropod Hastalıkları ve Vektörler”  “10. Ulusal Parazitoloji Kongresi “, 8-12 Eylül 1997, Ankara, Turkey.

15. Konya  Yöresi  Koyunlarında Mide-Bağırsak Nematodlarının Yayılışı ve Mevsimsel Dağılımları.  “10. Ulusal Parazitoloji Kongresi “, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

16. Konya Yöresindeki Koyunlarda Babesia Ovis’in ELİSA İle Teşhisi. “V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi” 20-22 Ekim 1998, Konya, Turkey.

17. Koyunlarda Kistik Ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) İle Teşhisi. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 20-22 Ekim 1998 Konya, Turkey.

18. Konya sokak köpeklerinde Toxoplasma gondii’nin Sabin Feldman Boya Testi, İndirekt Fluoresan Antikor Testi ve Modifiye Aglutinasyon Testi ile seroprevalansı. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-9 Eylül 1999, Sivas, Turkey.

19. Koyunlarda Kistik Ekinokokkozun İndirekt Hemaglutinasyon Testi (IHA) İle Teşhisi. 11.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-9 Eylül 1999, Sivas, Turkey.

20. Konya’da tavuklarda bulunan Mallophaga türleri. 11.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-9 Eylül 1999, Sivas.

21. Konya yöresi keçilerinde Babesia ovis’in Fluoresan Antikor Testi  (IFA) ile teşhisi. II.Ulusal  Tropikal Hastalıklar Kongresi, 25-29 Eylül 200, Şanlıurfa, Turkey.

22. Konya yöresinde Culicoides türlerinin (Diptera: Ceratopogonidae) üreme yerleri üzerine araştırmalar. 13.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Konya, Turkey.

23. Bir şahinde bulunan Mallophaga türleri. 13.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Konya, Turkey.

24. Tüberküloz memenjitli bir hastada nozokomial oral miyazis. 13.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 2003, Konya, Turkey.

25. Uslu U, Dik B (2005): Culicoides türlerinin larva ve pupalarının üreme yerlerinde vertikal dağılımları. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir, Turkey.

26. Halkalı sülünlerde (Phasianus colchicus) Cuclotogaster heterographus (Mallophaga: Philopteridae) enfestasyonu. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir, Turkey.

27. Niğde yöresi Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) Ttürleri. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir, Turkey.

28. Beyaz leyleklerde (Ciconia ciconia, L.) görülen ektoparazitler.  14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir, Turkey.

29.  Bir koyunda çok sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae)larvasından kaynaklanan kavikol myiasis olgusu. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir, Turkey.

30. Beyaz bir pelikanda (Pelecanus onocrotalus) Piagetiella titan (Mallophaga: Menoponidae)’ dan kaynaklanan stomatitis olgusu. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir, Turkey.

31. Beyaz bir pelikanda (Pelecanus onocrotalus Linn. ilk) Piagetiella titan (Mallophaga: Menoponidae) (Piaget, 1880) olgusu. 14.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir, Turkey.

32. Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı ve vektör keneler. Konferans, Veteriner ve Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (Conference), 1-2 Haziran 2007, Samsun, Turkey.

33. Et ve Sakatatlarla bulaşan paraziter hastalıklar, Animalia Uluslar arası 3. Hayvancılık ve teknolojileri, süt/besi endüstrisi ve ekipmanları, organik süt, et ve su ürünleri Fuarı, (Conference), 11-13.5.2006, İstanbul, Turkey.

34. Culicoides’ler ve vektörlükleri. Veteriner ve Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, (Conference), 1-2 Haziran 2007, Samsun, Turkey.

35. Konya Yöresindeki Yabani Tavşanlarda (Lepus europaeus L.) Haemodipsus (Anoplura: Polyplacidae) Türlerinin Yaygınlığı. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri-Ürgüp, Turkey.

36. Türkiye’de, Beyaz Pelikanlarda (Pelecanus onocrotalus, Linneaus)  Görülen Mallophaga Türleri. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri-Ürgüp, Turkey.

37. Türkiye Ceratopogonid’leri ve vektörlükleri. Nematoserler yuvarlak masa toplantısı. 15. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri-Ürgüp, Turkey.

38.  Türkiye’de, Bazı Kanatlılarda Görülen Bit (Phthiraptera) Türleri. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1–7 Kasım 2009, Adana, Turkey.

39. Türkiye’de, sığırcıklarda (Sturnus vulgaris, L.) görülen bit (Phthiraptera; Ischnocera Amblycera) türleri. 16. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 1–7 Kasım 2009, Adana, Turkey.

Internatiol Congress

1.  Determination of Culicoides Latreille, 1908 (Diptera: Ceratopogonidae) Species in Adana, İçel and Antalya Arounds in Türkiye (Turkey). “VIII. İnternational Congress of Parasitology” 10-14 October 1994, İzmir, TURKIYE.

2.  Percutaneus treatment of Hepatic Hydatid Cyst with Benzimidazolic Solutions: Anthelmentik Experimental  Study in Sheep. “VI. International Congress of the Mediterranean and African Society of Ultrasound (MASU) and International Post Graduate Course of Ultrasound” , 25 th-28 th April 1998, Kuşadası, TURKIYE.

3.  The research for distribution of skin diseases in horses. II.Ulusal Atçılık Sempozyumu (Uluslar arası katılımlı) 3-6 haziran 2004 Nevşehir, TURKIYE.

4.  Chewing lice found on wild birds: New records from Turkey (Poster No: A.09.). “Fourth International Congress of Phthiraptera (ICP4)”,  June, 13th – 18th, 2010, Ürgüp, Nevşehir, TURKIYE.

5.  Chewing lice (Phthiraptera) species on wild birds in Cappadocia region (Poster No: A.05.). “Fourth International Congress of Phthiraptera (ICP4)”,  June, 13th – 18th, 2010, Ürgüp, Nevşehir, TURKIYE.

6.  Current knowledge of Turkey’s louse fauna (Poster No A.16.). “Fourth International Congress of Phthiraptera (ICP4)”,  June, 13th – 18th, 2010, Ürgüp, Nevşehir, TURKIYE.

7.  Chewing lice (Phthiraptera) species found on Turkish shorebirds (Charadriiformes) (Oral presantation) “Fourth International Congress of Phthiraptera (ICP4)”,  June, 13th – 18th, 2010, Ürgüp, Nevşehir, TURKIYE.

8.  Chewing lice (Phthiraptera) occurring on songbirds (Passeriformes) in Turkey (Poster No: A.29.). “Fourth International Congress of Phthiraptera (ICP4)”,  June, 13th – 18th, 2010, Ürgüp, Nevşehir, TURKIYE.

9.  Türkiye Ceratopogonid’leri ve vektörlükleri. XV,  Ulusal Parazitoloji Kongresi Özet Kitabı., pp. 113–117, 18-23 Kasım 2007 Kayseri ve Ürgüp, Türkiye

Books:

1. Dik, B.(1998) Veteriner Entomoloji. First Edition, Textbook,Konya. (Second edition 2003).

2. Dik B, Sevinç F (2002) Veteriner Protozooloji, Textbook, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi-Konya.

3. Sevinç F, Dik B (2010): Cryptospoidiidae. Veteriner Protozooloji, Ed. Z Karaer, N Dumanlı, sayfa 155–161. Medisan Yayın Serisi: 70, Medisan Yayınevi, Ankara.


Awards:

Foreign languages proficiency:

-Turkish :   Native

-English

Hobbies:

-nature, sports

Previous Post: