Swida, A., Czarna, M., Woyda-Płoszczyca, A., Kicinska, A., Sluse, F.E., Jarmuszkiewicz, W. (2007)Fatty acid efficiency profile in uncoupling of Acanthamoeba castellanii mitochondria, J Bioenerg Biomembr. , 39(1), 109-15.