Tanaka, T., Omata, Y., Saito, A., Shimazaki, K., Yamauchi, K., Takase, M., Kawase, K., Igarashi, K., Suzuki, N. (1995)Toxoplasma gondii: parasiticidal effects of bovine lactoferricin against parasites, Exp Parasitol. , 81(4), pp. 614-7.

This post was written by ali on February 5, 2010
Posted Under: 1995 (Toxoplasma gondii - World Articles),Parasitology articles,Toxoplasma gondii (Wa),World