Zhang, L.Y., Zhu, C.J., Zhang, J. (2000)A case with Ancylostoma duodenale larvae in ascitic acid, Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. , 18(4), p.203.